Foto: Pixabay.com
Interesanti

Vējonis izbrāķējis grozījumus likumā par tiesu varu; tos pārskatīja 2018. g. janvārī

Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis 2017. gada novembrī otrreizējai izskatīšanai Saeimai nodevis likuma grozījumus “Par tiesu varu”. Šie grozījumi noteica atcelt aizliegumu rajona tiesu priekšsēdētājiem un apgabaltiesu priekšsēdētājiem saglabāt savus amatus vairāk kā divus termiņus no vietas. Saeima šos grozījumus atkārtoti izskatīja vien 2018. gada 18. janvārī. Šāds termiņš ticis noteikts, jo par šiem grozījumiem likumā tika paredzētas aktīvas diskusijas, savukārt savus priekšlikumus, kas attiecās uz minētā likuma grozījumiem, Saeimas deputāti varēja iesniegt līdz 21. novembrim, proti, piecu dienu laikā kopš prezidents neapstiprināja sākotnējo versiju.

Kā domā Āboltiņa?

Solvita Āboltiņa, Saeimas Juridiskās komisijas Tiesu politikas apakškomisijas priekšsēdētāja, uzskata, ka diskusijas par to, vai vajadzētu atjaunot likuma normu, kura nosaka, ka tiesas priekšsēdētājs savu amatu drīkst ieņemt līdz diviem termiņiem pēc kārtas, būs asas un aktīvas. Izrādās, vienota viedokļa nav arī starp pašiem tiesnešiem, uz kuriem šis likums attieksies. Āboltiņa arī stāsta, ka likumu, kuri attieksies uz tiesu varu, pieņemšana vispirms tiek saskaņota ar Tieslietu padomi, un viņa prognozē noraidošu atbildi. Viņa arī minēja, ka Juridiskajā komisijā tikusi saņemta Tiesnešu biedrības sūtītā vēstule, tomēr vienlaikus jāņem vērā arī tiesneša Stukāna uzskats, kas vienmēr ir apliecinājis, ka šādas izmaiņas varētu palīdzēt tiesu varai, kā arī tiesnešiem izveidot savas karjeras, un šis termiņu ierobežojums nekādā veidā nesagrautu tiesu sistēmu.

“Vienotība” atbalstīja tiesnešu amatu ieņemšanas termiņu ierobežojumus

Izrādās, šī norma, kura paredzēja tiesas priekšsēdētāja pilnvaru termiņu skaita ierobežojumus, likumā ir tikusi iekļauta jau 2013. gadā, tomēr 2017. gada novembrī Saeimas deputātu vairākums ir nobalsojis par šīs normas izņemšanu no likuma, tādēļ veikti šie grozījumi, kurus gala rezultātā Latvijas prezidents Raimonds Vējonis ir noraidījis, parādot savu nostāju, ka, viņaprāt, tiesu priekšsēdētāju amatu ieņemšanas termiņu skaits ir jāierobežo. Vienlaikus Āboltiņa neriskēja izteikt prognozes, vai Vējoņa vēstulē Saeimai uzskaitītie argumenti būs pietiekami motivējoši deputātiem, lai viņu nostāja tiktu izmainīta. Viņa arī uzskata, ka šie grozījumi ir vienkārši un nav, ko bezgalīgi debatēt – vai nu tiek atbalstīta amata ieņemšanas reižu ierobežošana, vai arī nē. Partija “Vienotība” ir pret pašreizējo normu un atbalsta lēmumu atgriezties pie 2013. gada redakcijas.